Prosjekteier

Møte i SARiNORs Arbeidsutvalg

SARINORs arbeidsutvalg møtes på Gardermoen 12. mars 2015 for å drøfte aktuelle saker for SARINOR fremover. Ett av spørsmålene er fremdrift og utlysning av de resterende arbeidspakkene. Fristen for innlevering av tilbud på arbeidspakke 4/5 er satt til 10. april 2015. Arbeidsutvalget vil også evaluere arbeidet i prosjektet så langt.

Image