Prosjekteier

Seminar: Kritiske dimensjoner ved søk i maritime SAR-operasjoner

Velkommen til SARINOR-seminar om SAR-operasjoner i Arktis. Vi vil presentere funn fra arbeidspakke 3, og flere sentrale  aktører i SAR-systemet vil bidra med innspill og nye perspektiver. I tillegg vil kommende arbeidspakker 4 / 5 (redning og overlevelse) bli presentert. Flere nye perspektiver innen dette feltet blir belyst. Det er også satt av god tid til matchmaking og mingling.

ImageSeminaret holdes i Bodø tirsdag 19.
Mai

fra kl. 11.00 til 16.00.
Deltakelsen er gratis. 
Du melder deg på ved å sende en e-post til 
Kathrine.Mathisen@uin.no


Konferansen avholdesi Auditorium Elias Blix (A13), Universitetet i Nordland, Inngang H

PROGRAM:

11.00 Velkommen til årets andre SARiNOR seminar – Status og fremdrift

Tor Husjord, leder Maritimt forum nord / Frode Nilssen, prosjektleder SARINOR

11.15 SAR-kapasiteter i Nord – Forsvarets ressurser.

Oberst Ingvild B. Jensrud, Sjef 133 Luftving, Andøya Flystasjon

11.45 Utfordringer og løsninger om SØK i SAR-operasjoner - presentasjon av foreløpige funn fra

SARINOR arbeidspakke 3.

Agnar Sivertsen, Seniorforsker, Norut

Erfaringer fra SAR i Arktis. Utfordringer knyttet til varsling og søk.

Andrew Hodge-Rognmo, Flygesjef, Lufttransport

Spørsmål og diskusjon rundt de identifiserte utfordringene fra WP3.

12.45 Lunsj

14.00 Redningsdrakter for ekstreme forhold.

Draktutvikling for å møte utfordringer ved tøffere klimatiske forhold og lenger responstid i SAR operasjoner.

Knut Aasle, Daglig leder, Hansen Protection AS

14.30 Tildeling av WP4/5: Redning og Overlevelse i SAR-operasjoner i maritime operasjoner i nord.

Perspektiver, planer og forventninger. Tanker og innspill fra møtedeltagere osv.

15.30 Oppsummering og tid til individuelle møter / Avslutning