Prosjekteier

SEMINAR: Kritiske dimensjoner ved søk, redning og overlevelse i det maritime Arktis

Universitetet i Nordland, Auditorium Elias Blix (A13), hovedinngang

Påmelding skjer til Kathrine.Mathisen@uin.no

​Program

11.00 Velkommen til årets andre SARiNOR-seminar – status og fremdrift.
Tor Husjord, leder Maritimt forum nord / Frode Nilssen prosjektleder SARINOR

11.15 Redning og overlevelse i det arktiske maritime - presentasjon av perspektiver.
for SARINOR arbeidspakke 4/5 v/ Øyvind Roland Persson, DNV-GL
Foreløpige funn og spørsmål

Erfaringer fra maritime redningsoperasjoner i Arktis v/Rune Stenevik, Fagsjef Kystvaktens Kompetansesenter

Kaffepause!

Spørsmål og diskusjon rundt de identifiserte utfordringene og muligheten fra WP 4/5

12.30 Lunsj med mingling / personlige møter og diskusjoner

13.15 Hvordan kan fremtidens droner være en ekstra ressurs i SAR (søk, redning og
overlevelse)?
Terje Kristensen, Vice President Sales RPA – Andøya Space Center

13.45 Tildeling av WP6 - maritime operasjoner i Nord

14.00 WP6-prosjektleders perspektiver, planer og forventninger til arbeidet med
«Felles situasjonsforståelse i maritime SAR-operasjoner i Nord»
Tanker og ideer, innspill fra møtedeltagerne.

14.30 Mulig utvikling av Spin-off prosjekter fra WP2 / WP3 / WP 4/5
Norges forskningsråd, Innovasjon Norge

14.45 Oppsummering og tid for individuelle møter