Prosjekteier

Fokus på kompetansebygging innenfor søk og redning i Sarinor-arbeidspakke 7

Den siste arbeidspakken i SARINOR prosjektet har hovedfokuset på innovasjon i utdanning, trening og øvelseskonsepter for nøkkelpersonell I SAR-operasjoner i Arktis. Søk- og redningsoperasjoner til sjøs i kaldt klimaområder fordrer høy kompetanse hos mange aktører.

Det legges i arbeidet vekt på SAR- kompetansestandarder og behov innenfor ulike operasjonsområder og typer. Det gjøres en kartlegging av dagens utdanningstilbud og beste praksis, blant annet gjennom evalueringer av SAR-operasjoner og øvelser.

Det internasjonale prosjektteamet som blir ledet av professor Odd Jarl Borch inkluderer NORD University, MARINTEK, GMC og University of Stavanger, Memorial University of Newfoundland, Canada og Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping I Russland.

Les mer om WP7 her