Prosjekteier

Seminar og politisk debatt 3. november


Tid: 09.00-11:00, 3. november
Sted: Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25, Oslo80 prosent av arktiske seilinger går gjennom områder der Norge har fått tildelt ansvaret for søk- og redningsberedskapen. Med økende trafikk i nordlige farvann, øker også risikoen for at alvorlige, kritiske hendelser kan inntreffe.

Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og vi har lange polare tradisjoner. Det gir oss et særskilt fortrinn , men også en særskilt forpliktelse til å bidra til en sikker og bærekraftig utvikling. Det er viktig å utvikle gode og robuste løsninger som ivaretar sikkerheten til mennesker, miljø og verdier.

Prosjektet Search and Rescue in the High North, SARiNOR, er en av de viktigste innsatsene som er foretatt de senere årene på dette området. Prosjektet vil bidra til å bekrefte Norges posisjon som verdensledende innen søk og redning i arktiske farvann.

Program:

Tore Hattrem, statssekretær i Utenriksdepartementet
Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund
Tor Husjord, daglig leder i Maritimt Forum Nord og prosjekteier SARiNOR
Sverre Engenes, Sjef for Kystvakten
Morten Mejlænder-Larsen, Discipline Leader - Arctic Operation and Technology, DNV GL
Politisk debatt om beredskap, søk og redning til havs

Påmelding

[28.10.2016]